Informace o dokrmování

Dokrmovací směsi patří v dnešní době k neodmyslitelným produktům v oblasti umělého odchovu mláďat papoušků. Protože mládě papouška představuje velice zranitelný a náchylný organismus, je potřeba, aby dokrmovací směs a samotné dokrmovaní splňovalo četná kritéria.
Přední světoví výrobci vyvíjí dokrmovací směsi na základě mnohaletých zkušeností chovatelů a expertů na výživu, a společně s veterináři vyvíjí směsi, které splňují výživové nároky mláďat papoušků tak, aby fyzický a mentální vývoj mláděte probíhal ideálně a mládě bylo perfektně připraveno na další, pro něj těžké, období - odstav.
Základem úspěšného dokrmovaní je tedy kvalitní dokrmovací směs, která by, v ideálním případě, měla zastat všechny výživové a vývojové úkoly. Druhou, ale podstatně důležitější věcí, je příprava a používání dokrmu, protože právě neznalosti a chyby v této oblasti mohou způsobit vážné komplikace, často i úhyn dokrmovaných mláďat.
Mějte tedy na paměti následující postupy a rady, které by vám měly pomoci .

Nákup a skladování:
Vždy kupujte směs od ověřeného prodejce, kde máte jistotu o původu směsi.
V posledních letech se na trhu sem tam objeví neznámý prodejce, který na internetu inzeruje podezřele levné dokrmovací směsi, i když kvalitních značek. Pokud si nejste jisti původem nabízené směsi či datem spotřeby, směs nekupujte.
Nepoužívejte směsi, které jsou prošlé, dlouhodobě otevřené nebo vykazují v obalu známky poškození.
Dokrmovací směs skladujte v chladném a suchém prostředí, nevystavujte slunečnímu záření.
Pokud jste již směs použili, vytlačte z balení vzduch, vložte do uzavíratelné nádoby a skladujte v chladničce maximálně 30 dní. Při opětovném použití nechte směs ohřát při pokojové teplotě, nepřipravujte hned po vyjmutí s ledničky. Dávejte pozor na případnou vlhkost vzniklou kondenzací při přechodu z chladu do tepla!

Příprava dokrmovací směsi:
Vždy dbejte na přísnou hygienu. Pečlivě desinfikujte používané pomůcky a nástroje na dokrmování, důkladně si umyjte ruce. Každé mládě krmte individuálně, čímž zamezíte přenosu bakterií a virů mezi mláďaty.
Na přípravu směsi používejte kvalitní vodu, ideálně balenou. Nepoužívejte vodu z kohoutků, která může obsahovat bakterie.
Vodu o teplotě 48- 50 C přidejte v poměru uváděném výrobcem do směsi. Příliš hustá či naopak řídká směs může způsobit problémy s voletem a samotným vývojem mláděte.
Neohřívejte směs v mikrovlnné troubě. Tato směs může obsahovat horké hrudky, které mohou způsobit popáleniny volete.
Směs důkladně míchejte do homogenní konzistence. Nechte ca. 2 minuty stát, aby se absorbovala voda, a znovu důkladně promíchejte. Zkontrolujte zda má směs předepsanou konzistenci!

Dokrmování:
Teploměrem ověřte teplotu připravené směsi, která by měla být v rozmezí 37,8 – 40,5 C.
Je nesmírně důležité, abyste při krmení vždy dodržovali následující postup. Vždy vytlačujte krmení tak, že umístíte stříkačku na levou stranu zobáku a přímo proti pravé části hltanu. To je místo, kde je jícen trávicí trubice. Pokud umístíte stříkačku na pravou stranu, je namířena přímo proti dýchací trubici a krmivo by mohlo být vdechnuto. Je také možné umístit stříkačku na střed zobáku, aby nedocházelo k jeho křivení.

Nejlepší je vytlačovat krmivo podle reakcí ptáčete (rytmický houpavý pohyb). To snižuje pravděpodobnost vdechnutí krmiva.
Mládě krmte tak dlouho, dokud jeho vole není pěkně kulaté a u starších jedinců dokud neodmítají další potravu. Obecně lze říci, že každé krmení by mělo představovat objemový ekvivalent odpovídající 10 – 12 % tělesné hmotnosti ptáčete a až 15 % u malých druhů jako jsou např. korely. (např. mládě o hmotnosti 500 g bychom krmili 50 nebo 60 ml krmiva.) Nepřekrmujte, protože by mohlo dojít ke zvracení a následnému vdechnutí potravy, což může způsobit uhynutí.
Krmivo by mělo být podáváno pravidelně, což umožňuje, aby se vole ptáčete mezi krmeními téměř nebo úplně vyprázdnilo. Tento způsob neumožňuje, aby potrava zůstávala ve voleti příliš dlouho a nezačala se případně kazit. Pokud se doba mezi jednotlivými vyprazdňováními volete najednou prodlouží a činnost volete se zpomaluje, velmi pozorně ptáče sledujte. Pokud se tohle stane, potravu více řeďte nebo ji míchejte např. s jablečným protlakem. Pokud se stav nezlepší, volejte svého veterináře.

Množství dokrmovací směsi by mělo odpovídat ca. 8% - 12% momentální tělesné hmotnosti mláděte, tj. přibližně 1 ml na 10 gramů hmotnosti mláděte
V případě jakýchkoliv komplikací během dokrmovaní kontaktuje veterináře nebo zkušeného chovatele.
Monitoring mláděte:
Vždy monitorujte váhové přírůstky, vývoj a pravidelné vyprazdňování volete dokrmovaného mláděte.
Váhové úbytky mohou naznačovat zdravotní problémy, nedostatečné množství nebo kvalitu podávané směsi !

Přibližná frekvence dokrmovaní:

Čerstvě vylíhlá mláďata: ca. každé 2 hodiny
Stáří 4 – 6 týdnů: každých 6 – 8 hodin
Se stářím mláděte se mění konzistence dokmovací směsi !

Druh Věk při odstavu (týdny)
Ara (střední, velký) 16
Ara (malý) 12
Amazoňan 12
Amazonek 10
Aratinga 8 - 10
Alexander 10
Eclectus 12
Kakadu (bílý, molucký) 12 - 14
Korela 7 - 8
Papoušek šedý (žako) 12
Ostatní menší druhy 5 - 6

Závěrem:
Dokrmování mláďat je základem umělého odchovu papoušků. Přináší mnoho starostí, úsilí a práce, ale samozřejmě, pokud se vše vydaří, přináší i mnoho radosti z odchovaného jedince. Pomáhá rozmnožovat takové druhy, jejichž rodiče nejsou schopni své potomky, z různých důvodů, nakrmit, čímž přímo přispívá k rozrůstání jednotlivých, mnohdy vzácných, druhů papoušků. V případě, že se chcete pustit do tohoto, ne příliš jednoduchého procesu, nebo nemáte jinou možnost, vždy se řiďte základními informaci v tomto článku a nebojte se požádat o radu zkušeného chovatele či veterináře.